CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI


Từ 10 đến 20 bàn


 • Trang trí sân khấu
 • Trang trí bàn hai họ
 • Bàn ký tên với hoa tươi
 • Thùng tiền mừng
 • Sổ ký tên
 • Tháp đá
 • Khói tháp ly
 • Bánh kem trang trí (5 tầng)
 • Bánh kem thật (1 tầng)
 • Thức ăn nhẹ cho CD – CR
 • Quà lưu niệm
 • Hai chai rượu Champagne
 • Dẫn chương trình (01 người)
 • Máy chiếu (2 máy)
 • Tặng trực tiếp đón khách + đĩa trực tiếp

Từ 21 đến 30 bàn


 • Trang trí sân khấu
 • Trang trí bàn hai họ
 • Bàn ký tên với hoa tươi
 • Thùng tiền mừng
 • Sổ ký tên
 • Tháp đá
 • Khói tháp ly
 • Bánh kem trang trí (5 tầng)
 • Bánh kem thật (1 tầng)
 • Thức ăn nhẹ cho CD – CR
 • Quà lưu niệm
 • Hai chai rượu Champagne
 • Dẫn chương trình (01 người)
 • Pháo hoa kim tuyến
 • Máy chiếu (2 máy)
 • Tặng trực tiếp đón khách + đĩa trực tiếp

Từ 31 đến 40 bàn


 • Trang trí sân khấu
 • Trang trí bàn hai họ
 • Bàn ký tên với hoa tươi
 • Thùng tiền mừng
 • Sổ ký tên
 • Tháp đá
 • Khói tháp ly
 • Bánh kem trang trí (5 tầng)
 • Bánh kem thật (2 tầng)
 • Thức ăn nhẹ cho CD – CR
 • Quà lưu niệm
 • Hai chai rượu Champagne
 • Dẫn chương trình (01 người)
 • Pháo hoa kim tuyến
 • Đá tạo hình
 • Nhạc hòa tấu
 • Máy chiếu (2 máy)
 • Tặng trực tiếp đón khách + đĩa trực tiếp

Trên 41 bàn


 • Trang trí sân khấu
 • Trang trí bàn hai họ
 • Bàn ký tên với hoa tươi
 • Thùng tiền mừng
 • Sổ ký tên
 • Tháp đá
 • Khói tháp ly
 • Bánh kem trang trí (5 tầng)
 • Bánh kem thật (2 tầng)
 • Thức ăn nhẹ cho CD – CR
 • Quà lưu niệm
 • Hai chai rượu Champagne
 • Dẫn chương trình (01 người)
 • Pháo hoa kim tuyến
 • Đá tạo hình
 • Nhạc hòa tấu
 • Máy chiếu (4 máy)
 • Lễ tân đón khách
 • Tặng trực tiếp đón khách + đĩa trực tiếp