DỊCH VỤ


Dịch vụ cưới cơ bản


 • Rượu Champagne (02 chai)
 • Khói tháp ly
 • Đá tạo hình (Trái tim,thiên nga)
 • Dẫn chương trình (01 người)
 • Đội khánh tiết đón khách

Trang trí


 • Đèn hoa giữa bàn tiệc
 • Bao ghế
 • Pháo hoa kim tuyến
 • Hoa tươi bàn bánh kem + tháp ly
 • Hoa tươi trang trí cầu thang
 • Hoa tươi trang trí lối đi (10 giỏ)

Vũ đoàn múa


 • Vũ đoàn múa Á (06 người)
 • Vũ đoàn múa Á (08 người)
 • Vũ đoàn múa Âu (06 người)
 • Vũ đoàn múa Âu (08 người)

Đàn


 • Đàn Organ
 • Violon+Ghita+Saxophone đón khách
 • Violon rước cô dâu – chú rể
 • Violon + Ghita rước CDCR

Ban nhạc


 • Ban nhạc hòa tấu
 • Ban nhạc hòa tấu cổ điển
 • Ban nhạc + 04 ca sĩ
 • Ban nhạc dân tộc + 03 ca sĩ
 • Ban nhạc Flamenco + 03 ca sĩ

Đón khách & Làm lễ


 • Chương trình 1 : Gồm 4 camera, 2 màn hình, 1 đầu DVD, 1 xe mui trần, 1 bum
 • Chương trình 2 : Gồm 5 camera, 3 màn hình, 1 đầu DVD, 1 xe mui trần, 1 bum